3-12-2013 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordentl1 #75 Indkaldelse af stedfortræder for Paul Christensen#2 - Valg af borgmester#3 - Anmeldelse af valggrupper#4 - Valg af 1. viceborgmester og 2. viceborgmester#5 -Økonomiudvalget#6 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget#7 - Børneudvalget#8 - Skoleudvalget#9 - Ejendoms- og Driftsudvalget#10 - Kultur- og Idrætsudvalget#11 - Social- og Sundhedsudvalget#12 - Teknik- og Miljøudvalget#13 - Agenda 21-udvalg#14 - Beredskabskommissionen for Køge Kommune#15 - Boligsociale indsatser - Politisk koordinationsforum#16 - BOMI (bestyrelsen for den selvejende institution)#17 - Børn- og Unge-udvalget#18 - Styregruppen for Campus Køge#19 - Ekspropriation- og taksationskommission - fast ejendom#20 - Taksationskommissionen - offentlige veje#21 - Køge Bugt Erhvervscenter (bestyrelsen for foreningen)#22 - Køge Erhvervsudviklingsråd#23 - 3. Køge-Fonden (bestyrelsen for den selvejende institution)#24 - Fredningsnævnet#25 - Grundlisteudvalget#26 - "Det Grønne Hus" (bestyrelsen for Agenda 21 Centret)#27 - Herfølgehallen (bestyrelsen for den selvejende institution)#28 - Køgehallerne (bestyrelsen for den selvejende institution)#29 - Ravnsborghallen (bestyrelsen for den selvejende institution)#30 - Rishøjhallen (bestyrelsen for den selvejende institution)#31 - Skovbo-hallerne (bestyrelsen for den selvejende institution)#32 - Køge Handelsskole (bestyrelsen for den selvejende institution)#33 - Handicaprådet#34 - Køge Havn (havnebestyrelsen)#35 - Hegnssynet#36 - Hjemmeværnets distriktsudvalg (Midt- og Vestsjælland Øst)#37 - HMN Naturgas I/S (repræsentantskabet for selskabet)#38 - Køge Holding A/S (bestyrelsen for selskabet)#39 - Køge Service A/S#40 - Køge Varme A/S#41 - Køge Afløb A/S#42 - Køge Vand A/S#43 - Køge Vind A/S#44 - KARA/NOVEREN I/S (bestyrelsen for det kommunale fællesskab)#45 - Kommunernes Landsforening - KL (delegeretmøde)#46 - Kommunernes Landsforening - KL (repræsentantskabet)#47 - Køge Kunstforening (bestyrelsen for foreningen)#48 - Køge Kyst P/S (bestyrelsen for selskabet)#49 - Komplementarselskabet Køge Kyst A/S#50 - Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)#51 - KØS - Museum for kunst i det offentlige rum#52 - Museum Sydøstdanmark (bestyrelsen for den selvejende institution)#53 - Køge Musikskole#54 - Plejeboligerne Sandmarksbo (bestyrelsen for den selvejende institution)#55 - Plejeboligerne Sandmarksbo (bestyrelsen for ejerforeningen)#56 - Politiets virksomhed - kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi#57 - Prisbelønningsordning for bygninger m.v#58 - Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård (bestyrelsen for skolen)#59 - SEAS-NVE A.m.b.A. (repræsentantskabet for selskabet)#60 - Skatteankenævnet#61 - Skolerådet#62 - Sprogcenterråd#63 - SSP-styregruppe#64 - Trafikselskabet Movia (repræsentantskabet)#65 - Køge Turistbureau - bestyrelsen for den selvejende institution#66 - Køge Ungdomsskolevirksomhed (bestyrelsen for skolen)#67 - Valg til folketinget m.v. (valgbestyrelsen)#68 - Valg til kommuner og regioner (valgbestyrelsen)#69 -VEKS (bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S)#70 - Venskabsbysamarbejdet (politisk koordinator)#71 - Vurderingsankenævnet#72 - Fællesrådet for dagtilbud#73 - Underskriftsbemyndigelse i prioden 1. januar 2014 - 31. december 2017#74 - Byrådsmedlemmers adgang til fagudvalgsdagsordner

Her kan du gense det konstituerende møde i det nye byråd afholdt den 3. december 2013. Der kan springes ved hjælp af punkterne i menuen under videoen.

Denne video er set i alt: 758
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4