19-12-2017 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#247 - Godkendelse af dagsorden#248 - Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet#249 - Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet#250 - Ekstra vuggestuegruppe i Asgård Børnehus#251 - Genåbning af 12 pladser i Blåbærhuset#252 - Vemmedrupskolen - Skimmelsvampsrenovering - anlægsbevilling#253 - Forslag til lokalplan 1075 - Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre#254 - Endelig vedtagelse af lokalplan - byområde på Sdr. Havn#255 - Endelig vedtagelse af lokalplan - Møllebankerne etape II og III#256 - Budgettvist, Lejerbo Køge Bugt - Almen boligafdeling 914-0 Cirkelhuset#257 - IT og informationssikkerhed - behov for bevågenhed og ressourcer#258 - Garantistillelse på Køge Havn#259 - Revideret kommissorium for Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd#260 - Integrationsrådets beretning: 2014-2017#261 - Afbureaukratiseringsudvalgets afrapportering af indsatser i 2017#262 - Revision af Økonomiske Styringsprincipper#263 - Ny samarbejdsaftale for Center for Dansk og Integration mellem Køge og Stevns kommuner#264 - Udgiftsneutral tillægsbevilling til ”Perspektiv – projekt for de ægtefælleforsørgede”#265 - Aflæggelse af anlægsregnskab på Økonomiudvalgets område 2017#266 - Køge Kyst parkeringsstrategi 2015 - anlægsregnskab#267 - Køge Park - anlægsregnskab#268 - Udstykninger i landzone - efterår 2017 - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse#269 - Eventuelt#270 - Køb af ejendom (Lukket)#271 - Salg af parcelhusgrund (Lukket)#272 - Salg af ejendom (Lukket)#273 - Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2018 (Lukket)#274 - Offentligt udbud af erhvervsparceller 2018 (Lukket)#275 - Offentligt udbud af storparceller 2018 (Lukket)#276 - Ekspropriation til sikring af vandforsyning (Lukket)#277 - Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket)#278 - Køge Jorddepot - anlægsbevilling (Lukket)#279 - Eventuelt (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 19. December 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 199
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3