20-06-17 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#109 - Godkendelse af dagsorden#110 - Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C)#111 - Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet#112 - Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet#113 - Udpegning af medlem til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd#114 - Årsregnskab 2016 og revisionsberetning nr. 22#115 - Koncernservice - Økonomiservice og personaleadministration#116 - Koncernserviceprojekt - Kopi og Print - Optimeringsanalyse Rådhuset#117 - Koncernservice - Udbud af leje og vask af beklædning#118 - Borgring som UNESCO Verdensarv#119 - Ny kulturstrategi for Køge Kommune#120 - Godkendelse af finansieringsskitse til ekstraordinære renoveringsarbejder mv. i BoliGrøns afdelinger#121 - Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning#122 - Takstfastsættelse for tøjvask i ældreplejen#123 - Køge Kyst infrastrukturtilpasninger - anlægsbevilling#124 - Erhvervsområde Ll. Skensved - Rådighedsbeløb#125 - KARA/Noveren - vedtægtsændring#126 - Forslag til lokalplan 1068 - Å-grunden#127 - Forslag til lokalplan 1080 - rækkehuse på Søsvinget#128 - Lokalplan 1066 for P-anlæg ved Køge Nord - endelig vedtagelse#129 - Byplan Borup - endelig vedtagelse#131 - Revision af Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter - indbringelse af sag til Byrådets behandling#132 - Forslag til ændring af forskrift - indbringelse af sag til byrådets behandling#133 - Eventuelt#130 - Udstykning af Egøjevej 118 – genoptagelse af sag til Byrådets afgørelse (udgået)#134 - analyse (Lukket)#135 - Salg af parcelhusgrund (Lukket)#136 - Salg af areal (Lukket)#137 - Ombygning af Ølbycenter 51-53 (Lukket)#138 - Koncernservice - Økonomiservice, fakturakontrol (Lukket)#139 - Køge Idrætspark - Udbud af Stadion med tribune og tilskuerfaciliteter (Lukket)#140 - Køge Idrætspark – Udbud af Hal III (Lukket)#141 - Køge Idrætspark – Udbud af byggeret 2 (Lukket)#142 - Personalesag (Lukket)#143 - 10. klassecenter Køge - fremtidig placering (Lukket)#144 - Boligprojekt - indbringelse af sag til Byrådets behandling (Lukket)#145 - Eventuelt (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 20. Juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 159
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 10
Den seneste måned: 27
Det seneste år: 159
There is no video in the channel yet. There is no video yet.